TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Değerli Öğretim Elemanları,

 

Proje Destek Ofisi Koordinatörlüğü Üniversitemiz Senatosu’nun 16.04.2015 tarih ve 2015/01 sayılı toplantısının 11.maddesinde alınan karara göre “Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü'' adı altında çalışmalarına devam edecektir.

 

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

 

Yönerge için tıklayınız.